کلید سناریو

کلید سناریو

دسته بندی

۲۹۵.۰۰۰ تومان

کلید های سناریو یا HTDK هامین از مهمترین قابلیت های سامانه های خانه هوشمند هامین هستند.
HTDK ها ، کلید هایی بدن سیم هستند و از باتری تغذیعه می کنند. این کلید های قابل نصب در هر مکانی هستند و می توانند جا به جا شوند و یا حتی همراه شما حمل شوند .
در کنار تخت ، میز غذا خوری ، تلویزون ، کنار درب ورودی ، داخل سرویس بهداشتی یا هر مکان دیگری براحتی نصب می شوند.
این کلید ها می توانند اجرای یک سناریو یا فرمان خاص را تسهیل کنند و شما به جای استفاده از اپلیکیشن موبایل یا حتی استفاده از کلید های روشنایی یا کلید روی پریز از این کلید های استفاده کنید.
به عنوان مثال فرض کنید چای سازتان را به پریز هامین متصل کرده اید ، یک HTDK را کنار تختتان نصب می کنید و آن را به پریز کتری لینک می کنید. حالا هر وقت از خواب بیدار شدید یا در حال بیدار شدن هستید می توانید تنها با فشار HTDK کتری را روشن کنید.

دامنه کاربری HTDK ها بسیار وسیع است.
شرکت هامین با استفاده از دانش فنی به روز خود ، HTDK را به گونه ای طراحی کرده اند که کمترین توان مصرفی را داشته باشند و در کاربردهای معمولی باتری های کوچک آن حداقل تا 24 ماه کارایی خواهند داشت.
وزن سبک آن ، امکان نصب آسان با استفاده از چسب دو طرفه را فراهم یم آورد و همچنین دو عدد آهن ربا در درون آن تعبیه گردیده تا به راحتی بر روی سطوح فلزی نصب گردند.
HTDK ها در حال حاضر تنها در یک مدل دوپل با نام مبین قابل ارائه هستند.

 

دانلود دفترچه محصول