هاب مرکزی

هاب مرکزی

دسته بندی

۹۹۰.۰۰۰ تومان

Input Power : 5V – 2A

Operating Temp: -20 ~ +60 C

Operating Humidity: <95%

size: all types

هاب هامین سیستم اصلی سامانه خانه هوشمند هامین است.

دلیل اصلی استفاده از هاب در سامانه های خانه های هوشمند ، افزایش قدرت پردازش ، بکارگیری هوش مصنوعی و افزایش امنیت خانه های هوشمند با ایجاد درگاه ایمن اتصال به اینترنت است.

همچنین هاب هامین این امکان را فراهم می آورد تا در زمان های قطع اینترنت ، از اختلال در انجام امور و دستورات جلوگیری شود.

هاب هامین امکان ارتباط با دستیاران صوتی گوگل ، سیری ، الکسا و بیکسبی را فراهم می آورد و همچنین امکان ارتباط با سایر پروتکل های خانه های هوشمند نظیر زیگبی KNX و مد باس را دارد تا بتوان دستگا ها و سامامه های هوشمند هامین را با دستگا های سایر شرکت ها هماهنگ کرد.

پشتیبانی از پروتکل استاندارد WiFi 802.11 b/g/n با قابلیت اتصال مستقیم به مودم منزل.

پشتیباتنی از پروتکل google thread network   با مشخصات HLoPWAN  برای اتصال به سامانه داخلی خانه های هوشمند هامین.

 

دانلود دفترچه محصول